Kultúra

Kultúra

Pôvodné zámery založenej WonRay sú:

Vytvoriť platformu rastu pre zamestnancov, ktorí naozaj chcú niečo robiť a vedia to robiť dobre.

Poskytovať služby partnerom, ktorí chcú predávať dobré pneumatiky a vyhrávať z podnikania.

Firma a zamestnanci vyrastajú spolu.Vyhrajte s kvalitou a technikou.

Budeme trvať na rovnakej kvalite, že máme najnižšiu cenu, za rovnakú cenu máme najlepšiu kvalitu.

Požiadavky zákazníka sú vždy prioritou.Produkty Kvalita vždy na prvom mieste.

Sústreďte sa --- na výskum, na výrobu, na službu.